Turvallisuus on yhteinen asia

Hätäensiapu| Sähkötyön hätäensiapu| Rakennustyön hätäensiapu | Ensiavun peruskurssit

Yrityksemme

Ajantasaiset kurssisisällöt

Laaja kurssivalikoima

Monipuoliset oppimismenetelmät

Nykyaikainen harjoitusvälineistö

Osaava henkilökunta

TARJOAMME NYKYAIKAISTA KOULUTUSTA
TOSITILANTEIDEN VARALLE

V-S Turvallisuuskouluttajat Oy on vuonna 2004 perustettu ensiapu- ja ensihoitokoulutuksiin erikoistunut yritys. Tarjoamme vahvaan ammattitaitoon ja kokemukseen perustuvia, turvallisuutta edistäviä koulutuksia onnettomuustilanteiden varalle.

Kurssit

Ensiapukurssit

Turvallisuuskouluttajien kaikilla ensiapukursseilla opitaan hätäensiavun tärkeät perusteet. Toiminta onnettomuustilanteissa, tajuttoman uhrin kohtaaminen, elvytys ja sydäniskurin käyttö, sekä suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen luovat perusrungon jokaiselle ensiapukurssille. Kurssivalikoima sisältää ensiavun oppimista 4h – hätäensiapukurssista alkaen aina 16h ensiavun jatkokurssiin asti. Turvallisuuskouluttajien kurssitarjonnasta löytyy erilaisia räätälöityjä ratkaisuja yritysten, yhteisöjen ja harrastusporukoiden tarpeisiin. Järjestämme myös Trafi:n direktiivikoulutukseksi hyväksyttyjä ensiapukursseja. Opetusmenetelminä ensiapukursseilla on perinteinen lähiopetus, webinaarit, sekä niiden yhdistelmät. Syksystä 2021 alkaen kursseja pystyy suorittamaan myös verkkokursseina, joko kokonaan tai osasuorituksina. Ensiapukurssin tilaaja voi valita kurssilaisille todistukseksi ensiapukortin, sähköisen tai paperisen todistuksen. Tarjoamme ensiapukursseja myös englannin, ruotsin ja venäjän kielellä.

Työturva

Työturvallisuuskortti -kurssi on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään Työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Korttikoulutus ei korvaa työpaikkakohtaista perehdyttämistä.

Tieturva

Tieturva on liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin perehdyttävä koulutusohjelma. Sen tarkoituksena on täyttää tienpitäjän velvoite varmistaa tiellä työskentelevien henkilöiden perehdyttäminen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.

Autonkuljettajan Ammattipätevyys

Tarjoamme myös ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Kuljettajan ammattipätevyys koskee ammattikuljettajia, joilla on C-luokan tai D-luokan ajo-oikeus. Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Kuljettajien tulee hankkia yhteensä 35 tuntia erilaisia ammattipätevyyden jatkokoulutusosia.

Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yritysten työturvallisuuden parantamiseen. Yleismaailmallisuutensa vuoksi se soveltuu jokaiselle, joka haluaa parantaa kansalaistaitojaan ja kykyään selviytyä uhkatilanteista.

Kokonaisuus on suunniteltu jatkumoksi, minkä edelliset osat luovat pohjat seuraavalle vaiheelle. Voit valita kuinka pitkälle haluat varautua.

UUTISET

Ottaako pumpusta?

Runsasluminen talvi on aiheuttanut poikkeuksellisen paljon sydäninfarkteja tänä vuonna. Raskaat lumityöt
ja kylmä ilma ovat sepelvaltimotautia sairastaville petollinen yhdistelmä.

Lue lisää »

Pysytään pystyssä

Syksy alkaa kääntyä kohti talvea ja ensimmäiset yöpakkaset jäädyttävät portaita ja kulkureittejä.
Ensiapupoliklinikoilla talven ensimmäiset liukkaat näkyvät niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöiden
kaatumisina.

Lue lisää »