Tieturva

Tieturva

1 & 2

Tieturva on liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin perehdyttävä koulutusohjelma. Sen tarkoituksena on täyttää tienpitäjän velvoite varmistaa tiellä työskentelevien henkilöiden perehdyttäminen työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.
Koulutusohjelman tarkoitus on myös lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä sekä liikenne- että työturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Tieturvakortti on Väyläviraston hyväksymä todistus koulutuksen suorittamisesta.

Tieturva 1 –koulutus on vuoden 2021 mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena ja sen tarjoaa Väylä osoitteessa www.e-tieturva.fi tai vayla.fi

Ammattipätevyyspäivänä koulutusta on mahdollisuus tarjota jatkossakin, lähtökohtaisesi tilauskoulutuksena. Sähköinen verkkokoulutus voidaan
sisällyttää päivään haluttaessa.

Tieturva 2 on yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.