Ensiapukoulutusta verkossa

Koronapandemian vyöryessä ympäri maailman vuoden 2020 keväällä, ensiapukoulutus käytännössä pysähtyi koko maassa puoleksi vuodeksi. Harvalla ensiapukoulutusta tarjoavalla yrityksellä tai yhteisöllä oli valmiita verkkokursseja tai toimintamalleja webinaarikoulutusten järjestämiseksi. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset tekivät perinteiset lähikoulutukset hankaliksi ja niin asiakkaat kuin kouluttajatkin jäivät odottavalle kannalle. Pandemia ei kuitenkaan loppunut syksyyn mennessä, joten talven 2021 aikana havahduttiin vanheneviin ensiapupätevyyksiin ja koulutuksen puutteeseen. Varsinais-Suomen Turvallisuuskouluttajat aloitti ensiapuwebinaarien pitämisen viime talvella ja nyt valmistellaan verkkokurssien julkaisua.

Ensiavun oppimisen edellytyksenä on aina pidetty ensiapukurssilla tapahtuvaa harjoittelua. Hengitysteiden avaaminen, kylkiasentoon kääntäminen, elvyttäminen ja erilaiset haavasidokset ovat tuttuja harjoitteita jokaiselle ensiapukurssilaiselle. Korona-aikaan näitä kursseja ei päästy toteuttamaan ja monet työturvallisuudesta vastaavat tahot ovatkin kelpuuttaneet webinaarein ja verkkokurssein toteutetut ensiapukurssit. Epidemiatilanteen parantuessa, rajoitukset helpottavat ja ensiapukursseja voidaan taas järjestää perinteisin tavoin. Korona-aika tulee todennäköisesti jättämään jäljen ensiavun koulutuksen toteuttamistapoihin. Luokkamuotoisen teoria-opetuksen tilalle tulee jäämään webinaarit, jolloin teoriaosa kurssista voidaan pitää esimerkiksi 20 henkilölle samaan aikaan ja harjoitusosio pidetään kouluttajan johdolla kahdessa 10 kurssilaisen osassa. Verkkokurssit mahdollistavat sen, että kurssilaiset opiskelevat teoriaosuuden itsenäisesti, riippumatta ajasta ja paikasta. Käytännön osuus suoritetaan yhdessä kouluttajan johdolla. Vaihtoehtojen määrä ensiapukoulutusten suorittamiseen kasvaa koko ajan. Ole yhteydessä, niin etsitään teille sopiva tapa.