Autonkuljettajan ammattipätevyys

Autonkuljettajan ammattipätevyys

Tarjoamme myös ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Kuljettajan ammattipätevyys koskee ammattikuljettajia, joilla on C-luokan tai D-luokan ajo-oikeus. Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Kuljettajien tulee hankkia yhteensä 35 tuntia erilaisia ammattipätevyyden jatkokoulutusosia. Voimme esimerkiksi tarjota suoritettavaksi Työturvallisuuskorttikurssin ja osallistuja saa samalla sekä korttipätevyyden sekä seitsemän tuntia lain edellyttämää ammattipätevyyden jatkokoulutusta valitsemastaan kahdeksasta alla olevasta vaihtoehdosta.

  1. Ennakoiva ajo -kurssin (lain mukaan kaikille pakollinen osio) tarkoitus tiedostaa ajovalmiuden puutteellisuuteen liittyvät riskit ja kyetä ottamaan ne omassa toiminnassa huomioon.
  2. Nostotyön turvallisuus ammattikuljettajille. Koulutuksen tarkoitus on, että kuljettaja tuntee kuormauksessa käytettävien nostureiden ja nostoapuvälineiden lainsäädännön, turvallisen taakan käsittelyn sekä yhteistyön nosturinkuljettajan kanssa.
  3. Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit ja valvonta. Tavoitteena on ajo- ja lepoaika-asetuksen sisällön sisäistäminen. Eri piirturityyppien käyttökoulutus sekä ongelmien ratkaiseminen. Alan ajankohtaisten säädösten ja määräysten päivittäminen.
  4. Kuljettajaa koskeva tieliikenteen lainsäädäntö (7h) – Koulutuksen jälkeen koulutettavat tuntevat paremmin tieliikenteen lainsäädäntöä ja osaavat soveltaa sitä tieliikenteen kuljetuksissa. Koulutettavat ymmärtävät liikennesäännöt liikenteen riskien pienentäjänä. Koulutettavat ymmärtävät lainsäädännön noudattamisen merkityksen kuljetusyrityksen imagoon.
  5. Trukin turvallinen käyttö. Koulutuksessa annetaan perustiedot trukin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan trukin oikeassa ja turvallisessa käytössä, kuorma auton lastauksessa, kuorman sidonnassa ja vaarojen tunnistamisessa.
  6. Autonkuljettajan turvallisuuspäivä – Kurssilla käsitellään aggressiivisen henkilön kohtaamista, liikenneturvallisuutta sekä paloturvallisuutta. Kurssiin kuuluu alkusammutusharjoitus.
  7. Tiellä työskentelyn turvallisuus. Tielllä työskentelyn turvallisuus autonkuljettajalle -päivä sisältää ammattipätevyyskoulutuksen ja mahdollisuuden tehdä Väylän tarjoama E-tieturva tietokoneella päivän aikana.
  8. Hätäensiapukoulutus 7 h –kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Kurssilainen oppii ne vähimmäisvalmiudet, jotka jokaisella kansalaisella ehdottomasti tulisi olla.