Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta

Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintakurssi

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yritysten työturvallisuuden parantamiseen. Yleismaailmallisuutensa vuoksi se soveltuu jokaiselle, joka haluaa parantaa kansalaistaitojaan ja kykyään selviytyä uhkatilanteista. Luennossa 1 käydään läpi väkivalta ilmiönä ja toimintamalli sen ehkäisemiseksi. Luennossa 2 syvennetään opittua ja sovelletaan toimintamallia yrityksesi erityispiirteisiin. Harjoittelu 1 koostuu toimintamallin harjoittelun yleisestä osasta ja harjoittelu 2 syventää opittua ja sitä sovelletaan yrityksesi olosuhteisiin. Simulaatiossa koetaan uhkaavan tilanteen kehittyminen ja tehdään ratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. Simulaatio on kehittymistilanne, missä luentojen ja harjoitusten oppeja sovelletaan aidontuntuisessa tilanteessa.

Kokonaisuus on suunniteltu jatkumoksi, minkä edelliset osat luovat pohjat seuraavalle vaiheelle. Voit valita kuinka pitkälle haluat varautua. Ota yhteyttä, autamme sinua paketin räätälöimisessä.

LUENTO 1
Uhkaavat tilanteet ja väkivalta -perusteet 45 min

LUENTO 2
Toimintamallin syventäminen ja erityispiirteet 45 min

HARJOITTELU 1
Uhkaavan henkilön kohtaaminen 1 45 min

HARJOITTELU 2
Uhkaavan henkilön kohtaaminen 2 45 min

SIMULAATIO 2 X 45 MIN
Luomme todentuntuisia tilanteita, jotka etenevät vapaan tilannekehityksen periaatteella.

LUENTO 1
Uhkaavat tilanteet ja väkivalta -perusteet 45 min

 • Väkivallan ilmiöt Suomessa nykypäivänä
 • Väkivallan muodot: sosiaalinen aggressio ja epäsosiaalinen väkivalta
 • Toimintamalli uhkaavien tilanteiden hallitsemiseksi
 • Toiminta väkivaltatilanteessa
 • Hätävarjelu
 • Henkisen valmistautuminen merkitys

LUENTO 2
Toimintamallin syventäminen ja erityispiirteet 45 min

 • Yrityksen yksilölliset olosuhteet, turvallisuustavoitteet ja ongelmakohdat
 • Toimintamallin soveltaminen yrityksen erityispiirteisiin
 • Etukäteissuunnittelu
 • Väkivallan seuraukset: fyysiset, henkiset ja sosiaaliset seuraukset

HARJOITTELU 1
Uhkaavan henkilön kohtaaminen 1 45 min

 • Uhkaavan tilanteen tunnistaminen
 • Henkilön kohtaaminen ja etäisyyden hallinta
 • Puhumalla rauhoittaminen
 • Harjoittelu yrityksesi todellisessa ympäristössä, liike- tai toimitilassa, ajoneuvossa tai ulkona

HARJOITTELU 2
Uhkaavan henkilön kohtaaminen 2 45 min

 • Yrityksesi olosuhteiden ja erityispiirteiden huomioon ottaminen
 • Harjoittelu 1 -harjoitusten syventäminen
 • Tilanteen oikea tunnistaminen ja toiminta uhattuna
 • Harjoittelu yrityksesi todellisessa ympäristössä, liike- tai toimitilassa, ajoneuvossa tai ulkona

SIMULAATIO 2 X 45 MIN
Luomme todentuntuisia tilanteita, jotka etenevät vapaan tilannekehityksen periaatteella. Oikea maalimies reagoi tekemiisi valintoihin ja tilanne etenee sen mukaisesti. Pääset kokemaan ja selviytymään uhkaavasta tilanteesta. Tilanteen jälkeen se puretaan johdetusti. Havaintojen ja rakentavan palautteen kautta opitaan ja kehitytään.