Kokemuksellisia kursseja

Ensiapukurssit

Hätäensiapu

4h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu

Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina tai syksyllä 2021 verkkokurssina.

Hätäensiapu

5-8h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu
 • Lisäksi valittavissa keston mukaan erilaisia vaihtoehtoja

Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina tai syksyllä 2021 verkkokurssina. Hätäensiapu 8h yhdistelmäkurssi pitää sisällään 4h verkkokurssin tai webinaarin, jonka jälkeen on ensiapukouluttajan pitämä 4h käytännön osuus.

 • Pehmytkudosvammat ja murtumat
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niiden ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Sairaskohtauksien ennaltaehkäisy
 • Lääkehapen anto
 • Vauvojen ja lasten elvytys
 • Kylmän aiheuttamat vammat ja niiden ensiapu
 • Lämmän aiheuttamat sairastumiset ja niiden ensiapu
 • Tarvittavat ryhmäkohtaiset painotukset

Sähkötyön hätäensiapu

5h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteissa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu

Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena tai webinaarina.

Rakennustyön hätäensiapu

8h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu
 • Erilaiset vammat ja niiden ensiapu
  • Putoaminen
  • Kaatuminen
  • Puristuminen

Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina tai syksyllä 2021 verkkokurssina. Hätäensiapu 8h yhdistelmäkurssi pitää sisällään 4h verkkokurssin tai webinaarin, jonka jälkeen on ensiapukouluttajan pitämä 4h käytännön osuus.

Ensiavun peruskurssi

16h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteissa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niiden ensiapu
 • Pehmytkudosvammat ja murtumat
 • Sähkötapaturmat ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset
 • Palovammat
 • Henkinen tuki

Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena tai webinaarin ja lähikoulutuksen yhdistelmänä. Esimerkiksi ensimmäinen päivä järjestetään 8h etäkoulutuksena ja toinen 8h päivä kouluttajan johdolla lähiopetuksena.

Ensiavun jatkokurssi

16h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Erilaiset vammamekanismit ja vakavasti loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion alueen vammat
 • Sisäinen verenvuoto
 • Ranka- ja raajavammat
 • Kallon ja kasvon vammat
 • Erilaisten kudosvammojen ensiapu
 • Loukkaantuneen elintoimintojen tarkkailu ja suojaaminen
 • Loukkaantuneen siirtäminen ja kuljetus
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset ja niiden ensiapu
 • Kylmän aiheuttamat vammat ja niiden ensiapu
 • Ryhmäkohtaiset painotukset

Ensiavun jatkokurssi räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan ja soveltuu siksi kohderyhmille, joilta vaaditaan erinomaisia ensiapuvalmiuksia.
Kurssi voidaan suorittaa lähikoulutuksena tai webinaarin ja lähikoulutuksen yhdistelmänä. Esimerkiksi ensimmäinen päivä järjestetään 8h etäkoulutuksena ja toinen 8h päivä kouluttajan johdolla lähiopetuksena.